تیم ما

با متخصصان ما در ارتباط باشید

متخصصان ما

محمدجواد احمدی

محمدجواد احمدی

موسس
مهدی شاهزیدی

مهدی شاهزیدی

مدیر بخش فنی
غزال معتمدی

غزال معتمدی

مدیر بخش بازاریابی و فروش
محسن عزت پناه

محسن عزت پناه

مدیر بخش طراحی وب
علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

مدیر مالی
حمیدرضا احمدی

حمیدرضا احمدی

مدیر اجرایی